17 nov Geschiedenis van het islamitisch financieren

Geschiedenis van het islamitisch financieren

Rond het einde van de 19e eeuw waren bijna alle moslimlanden gekoloniseerd door landen uit West-Europa. In Noord-Afrika had Frankrijk het voor het zeggen. Het Midden-Oosten werd verdeeld onder de Fransen en de Britten. Het Indisch subcontinent was een kolonie van Groot-Brittannië, wat samen met Nederland ook de dienst uit maakte in Zuidoost Azië. De islamitische wereld werd hierdoor effectief verdeeld in vele kleine staten die weinig te zeggen hadden.

Een nieuw financieel systeem

De kolonisator drukte zijn stempel op vele zaken, waaronder het financieel systeem. Het islamitische transactierecht werd vervangen door het kapitalistische systeem. De islamitische wereld zou tot halverwege de 20e eeuw gedomineerd worden door economische tradities en systemen uit het Westen. Er werden onder andere commerciële banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële intermediairs opgezet. De intermediairs waren meestal agenten of vestigingen van Westerse financiële instellingen. Met de komst van deze instellingen werd het conventionele financieren in de islamitische wereld geïntroduceerd.

Alhoewel het financieel systeem veranderd werd bleven moslims onderling gebruik maken van het islamitische transactierecht.

Een nieuwe start

Na de onafhankelijkheid van de islamitische wereld, in de tweede helft van de 20e eeuw, begonnen islamitische landen over hun economische en financiële systeem te denken. Islamitische denkers zoals Naeem Siddiqi en Maulana Maududi zagen in dat het islamitisch financieren een grote rol kon gaan spelen bij de ontwikkeling en opbouw van de islamitische landen. Zij promootten de methodes van het islamitische transactierecht. Dit was de eerste stap naar het wereldwijde islamitische financieringssysteem die we vandaag de dag allemaal kennen. Het werk van deze twee denkers werd later verder uitgewerkt door denkers als Muhammad Uzair en Nejatullah Siddiqi.

De eerste islamitische bank

In de praktijk werd de eerste islamitische bank in 1963 in Egypte opgericht door econoom Ahmad Elnaggar. Het was een spaarbank waarbij de depositohouders meedeelden in de winst en verlies van de bank. De bank werd vernoemd naar het plaatsje Mit Ghamr, in de Egyptische Nijldelta, waar het experiment plaatsvond. In 1967 stopte de bank als zelfstandige entiteit en werd het overgenomen door de Nasr Social Bank.

Het begin van de groeiperiode

In 1975 werd de Islamitische Development Bank opgezet door Saudi-Arabië en andere landen uit de Organisatie van de Islamitische samenwerking (OIC). Het doel van de oprichting was het bevorderen van de economische ontwikkeling en sociale vooruitgang van de lidstaten en de moslimgemeenschappen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk in overeenstemming met de principes van de Sharia. Er werden grote (infrastructuur)projecten gefinancierd en lag aan de basis van de daaropvolgende ontwikkeling van het islamitisch financieren. Zo opende in dat jaar de eerste moderne islamitische bank haar deuren: Dubai Islamic Bank. De Islamic Bank en de Bahrein Islamic Bank volgden respectievelijk in 1977 en 1979.

De groei is sindsdien doorgezet en het islamitisch financieren is zelfs actief geworden in de Westerse wereld.

Ook de activiteiten van instellingen die zich bezighouden met het islamitisch financieren zijn in de loop der jaren enorm gegroeid. Het islamitisch financieren kent tegenwoordig onder andere de volgende type instellingen:

  • Retail banken
  • Investeringsbanken
  • Pensioenfondsen
  • Vermogensbeheerders
  • Equity fondsen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Micro financiering
Geen reactie's

Geef een reactie